Chuyển đến thông tin sản phẩm
  1 trong số 4

  BÁNH AI DEBAO TRỨNG CHẢY

  BÁNH AI DEBAO TRỨNG CHẢY

  Giá thông thường $15.00
  Giá thông thường Giá bán $15.00
  Giảm giá Đã bán hết
  We have 7 in stock

  🥰 BÁNH LIU XIN SU TRỨNG MUỐI CHẢY
  #𝐋𝐢𝐮𝐱𝐢𝐧𝐬𝐮 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐠𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐨̂𝐧🤪
  𝐁𝐚́𝐧𝐡 #𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠𝐓𝐡𝐮 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐲 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐥 𝐨̛́𝐩❤

  👉𝐁𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐨̉ 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐞̂̀𝐦
  👉𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐯𝐨̉ 𝐦𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐝𝐞̉𝐨
  👉𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐲 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐛 𝐞́𝐨
  👌𝐍𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ đ𝐨̣̂ 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐩𝐡𝐚𝐢 𝐛𝐚 ̀𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐚̣

  ✈️ Ship xuyên bang qua đêm
  📩 Mọi người đặt hàng inbox tin nhắn nhé

  Xem toàn bộ chi tiết